در بخش نهم از دوره‌ی مقدماتی Solidworks 2018 به مراحل ترسیم یک قطعه‌ی توخالی می‌پردازیم و با مقوله‌ی قیود حین طراحی Sketchها آشنا می‌شویم. در طراحی دوبعدی می‌توان با استفاده از قید‌های مفیدی مثل موازی بودن و عمود بودن خطوط، هم‌راستا بودن افقی یا عمودی و هم‌مرکز بودن دایره‌ها، عناصر مثل سوراخ‌ها را در وسط سطوح و دایره‌ها قرار داد.

با سیاره‌ی آی‌تی همراه شوید تا قسمت دیگری از آموزش سالیدورکس ۲۰۱۸ را مرور کنیم.

ترسیم قطعات مکعبی در سالیدورکس

برای ایجاد قطعه‌ی جدید یا Part، در نوار ابزار استاندارد روی New کلیک کنید و در صورت نیاز سیستم آحاد موردنیاز را انتخاب کنید. در مورد این مثال ساده، سیستم آحاد MMGS (میلی‌متر، گرم، ثانیه) را انتخاب کنید. در پنجره‌ی انتخاب نوع فایل نیز Part را انتخاب کنید.

شورت‌کات ایجاد فایل جدید، Ctrl + N  است.

سالیدورکس با Autosave یا ذخیره‌سازی خودکار فایل، مرتباً فایل را ذخیره می‌کند تا در صورت خاموشی ناگهانی سیستم یا کرش کردن نرم‌افزار، فایل به کلی از بین نرود و بتوان بخش زیادی از فرآیند طراحی را بازیابی کرد. بنابراین بهتر است پس از ایجاد Part یا هر نوع فایل دیگری، آن را ذخیره کنید.

ادامه‌ی مطلب را در سیاره‌ی آی‌تی دنبال کنید.