در قسمت چهارم از آموزش مقدماتی سالیدورکس، به مقوله‌ی Pattern‌ یا تکثیر کردن احجام و فیچرهای توخالی مثل سوراخ‌ها می‌پردازیم و شکل پیچیده‌تری را ترسیم می‌کنیم. در ادامه از ابزار Fillet برای گرد کردن محل برخورد سطوح و احجام استفاده می‌کنیم.

در نهایت به موضوع جالب رندرگیری در سالیدورکس می‌رسیم. به کمک Solidworks و افزونه‌ی PhotoView 360 می‌توان رندرهای واقع‌گرایانه تهیه کرد و به عنوان نمونه‌ی نهایی از ظاهر پروژه ارایه کرد.

تکرار بخش‌های توپر و توخالی با چرخش حول محور توسط ابزار Circular Pattern

برای تکثیر کردن المان‌هایی مثل احجام توپر و یا بخش‌های خالی مثل سوراخ‌ها و حتی صفحات، می‌توان از ابزار Pattern استفاده کرد که خود به انواع خطی یا Linear Pattern و دایروی یا Circular Pattern و آینه کردن یا Mirror و ... تقسیم می‌شود. با توجه به اینکه می‌خواهیم استوانه‌ی کوچک را حول محور اصلی قطعه، تکثیر کنیم، روی فلش زیر ابزار Linear Pattern کلیک کنید و گزینه‌ی Circular Pattern را انتخاب کنید.

ادامه‌ی مطلب را در سیاره‌ی آی‌تی دنبال کنید.