زمینه های کاری

Mechanical and industrial design

طراحی و مهندسی معکوس قطعات و ماشین‌آلات صنعتی، صنایع نظامی، نفت و گاز، چوب، تولید انبوه و …

Industrial automation

اتوماسیون صنعتی ، برنامه نویسی PLC