دستگاه ورزشی سیم‌کش وسیله‌ای برای بدنسازی و فیزیوتراپی است. از یک‌ جهت کابل دستگاه به ستونی از وزنه متصل شده و از سمتی دیگر، شما می‌توانید دستگیره یا میله دستگاه را به حالتی که دوست دارید، پایین بیاورید. تمرین با دستگاه سیم‌کش نیاز به دانش و آگاهی کافی دارد.

شاید تصور کنید ورزش در یک باشگاه کوچک کار سختی است، چون کمترین تجهیزات ممکن را در اختیار دارید، و فکر می‌کنید هیچ‌گاه نمی‌توانید تمرینات حرفه‌ای انجام دهید، بسیاری از افراد به باشگاه نزدیک منزلشان می‌روند و با دیدن دستگاه‌ها و امکانات کم، از باشگاه رفتن منصرف می‌شوند و ترجیح می‌دهند خانه‌نشین شوند. ضمن اینکه بسیاری از ما به علت مشغله‌ی کاری فرصت رفتن به باشگاه را نداریم. پولی یک دستگاه جمع و جور، با کیفیت و استحکام بالاست که می‌تواند در خانه یا کلینیک استفاده شود. در این مقاله تعدای از چندین حرکتی را که می‌توان با یک دستگاه سیم‌کش انجام داد و تمام عضلات بدن را درگیر کرد تا به تناسب اندام ایده‌آل برسید، نشان می‌دهیم.

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

حرکت کرانچ با سیم‌کش

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت کرانچ با سیم‌کش:

 • عضلات اصلی: راست شکمی
 • عضلات کمکی: مایل‌های شکمی، دندانه‌ای قدامی

حرکت زیر‌بغل سیم‌کش قایقی

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت زیر‌بغل سیم‌کش قایقی:

 • عضلات اصلی: عضلات پشتی بزرگ، عضلات گرد بزرگ، عضلات ذوزنقه‌ای
 • عضلات کمکی: عضلات پشتی بزرگ

حرکت زیر‌بغل قایقی ایستاده سیم‌کش

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت زیر بغل قایقی ایستاده سیم کش:

 • عضلات اصلی : عضلات پشت به طور کلی
 • عضلات کمکی: عضله پشتی بزرگ،عضلات گرد کوچک و بزرگ، عضله اینفرااسپیناتوس،عضلات ذوزنقه‌ای میانه و پایین، عضله بازویی زبرزندی، بازویی براکیالیس، عضله دلتوئید خلفی، عضلات رومبوئید یا لوزی شکل، عضله سینه‌ای بزرگ

حرکت کیک‌بک باسن ایستاده سیم‌کش

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت کیک‌بک باسن ایستاده سیم‌کش:

 • عضلات اصلی: عضله سرینی بزرگ
 • عضلات کمکی: عضله همسترینگ (ماهیچه نیم‌‎وتری، نیم غشائی، دوسر‌رانی)

حرکت کیک‌بک باسن خوابیده سیم‌کش

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت کیک‌بک باسن خوابیده سیم‌کش:

 • عضلات اصلی: عضله سرینی بزرگ
 • عضلات کمکی: عضله همسترینگ (ماهیچه نیم‌وتری، نیم‌غشائی، دوسر‌رانی)

حرکت پشت بازو سیم‌کش ایستاده

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت پشت بازو سیم‌کش ایستاده:

 • عضلات اصلی :عضله سه‌سر بازویی.

حرکت پشت بازو خوابیده با سیم‌کش

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت پشت بازو خوابیده با سیم‌کش:

 • عضلات اصلی :عضله سه‌سر بازویی

حرکت پشت بازو سیم‌کش از بالای سر

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت پشت‌بازو سیم‌کش از بالای سر:

 • عضلات اصلی: عضله سه‌سر بازویی

حرکت جلو بازو سیم‌کش

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت جلو بازو سیم‌کش:

 • عضلات اصلی: عضله دو‌سر بازویی
 • عضلات کمکی: عضله بازویی زبرزندی، بازویی براکیالیس

حرکت جلو بازو سیم‌کش خوابیده

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت جلو بازو سیم‌کش خوابیده:

 • عضلات اصلی: عضله دو‌سر بازویی.
 • عضلات کمکی: عضله بازویی زبرزندی، بازویی براکیالیس

حرکت جلو بازو سیم‌کش خوابیده از بالا

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت جلو بازو سیم‌کش خوابیده از بالا:

 • عضلات اصلی: عضله بازویی براکیالیس
 • عضلات کمکی: عضله بازویی زبرزندی، عضله دو‌سر بازویی(خصوصا عضله سر بلند)

حرکت جلو بازو سیم‌کش لاری

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت جلو بازو سیم‌کش لاری:

 • عضلات اصلی: عضله بازویی براکیالیس
 • عضلات کمکی: عضله بازویی زبرزندی، عضله دو‌سر بازویی(خصوصا عضله سر بلند)

حرکت زیر بغل سیم‌کش از جلو دست باز

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت زیر‌بغل سیم‌کش از جلو دست باز:

 • عضلات اصلی: عضلات پشتی بزرگ
 • عضلات کمکی: عضله بازویی زبرزندی، عضله دو‌سر بازویی، عضله بازویی براکیالیس، عضلات ذوزنقه‌ای، عضلات دلتوئید، عضله گرد کوچک و بزرگ، عضله اینفرااسپیناتوس

حرکت زیر بغل سیم‌کش از جلو دست جمع

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت زیر بغل سیم‌کش از جلو دست جمع:

 • عضلات اصلی: عضلات پشتی بزرگ
 • عضلات کمکی: عضله گرد بزرگ، عضلات ذوزنقه‌ای میانه و پایین، عضله رومبوئید یا لوزی شکل، عضله بازویی زبرزندی، عضلات دلتوئید خلفی، عضله سینه‌ای بزرگ و کوچک، عضله بازویی براکیالیس، عضله بازویی زبرزندی، عضله بالا برنده کتف.

حرکت خارج ران ایستاده سیم‌کش

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت خارج ران ایستاده سیم‌کش:

 • عضلات اصلی: عضله دور کننده باسن
 • عضلات کمکی: عضله سرینی کوچک و متوسط، عضله کشنده نیام پهن(فاسیای)

حرکت داخل ران ایستاده سیم‌کش

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت داخل ران ایستاده سیم‌کش:

 • عضلات اصلی: عضله نزدیک کننده بزرگ، نزدیک کننده دراز، نزدیک کننده کوتاه
 • عضلات کمکی: عضله شانه‌ای، عضله نواری، عضلات سرینی

حرکت نشر از جلو سیم‌کش

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت نشر از جلو سیم‌کش:

 • عضلات اصلی: عضله دلتوئید قدامی
 • عضلات کمکی: عضله دلتوئید جانبی، عضله سینه‌ای بزگ، عضله دندانه‌ای قدامی، عضله ذوزنقه‌ای میانه و پایین

حرکت نشر از جلو سیم‌کش تک دست

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت نشر از جلو سیم‌کش تک دست:

 • عضلات اصلی: عضله دلتوئید قدامی
 • عضلات کمکی: عضله دلتوئید جانبی، عضله سینه‌ای بزگ، عضله دندانه‌ای قدامی، عضله ذوزنقه‌ای میانه و پایین

حرکت ساعد سیم‌کش نشسته مچ معکوس

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت ساعد سیم‌کش نشسته مچ معکوس:

 • عضلات اصلی: عضله بازکننده مچ دست

حرکت ساعد سیم‌کش ایستاده از پشت

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت ساعد سیم‌کش ایستاده از پشت:

 • عضلات اصلی: عضله خم کننده مچ دست

حرکت زیر بغل تک خم چرخشی ایستاده سیم‌کش

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت زیر بغل تک خم چرخشی ایستاده سیم‌کش:

 • عضلات اصلی: عضله پشتی بزرگ
 • عضلات کمکی: عضله بازویی براکیالیس، عضله بازویی زبرزندی، عضله گرد بزرگ، عضلات دلتوئید خلفی، عضله رومبوئید یا لوزی شکل، عضله بالا برنده کتف، عضلات ذوزنقه‌ای میانه و پایین، عضله تهیگاهی‌دنده‌ای، عضله سینه‌ای بزرگ و کوچک، عضله مایل خارجی شکم، عضله مازوئی بزرگ، عضله مربع کمری

حرکت فیس پول سیم‌کش

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت فیس پول سیم‌کش:

 • عضلات اصلی: عضله دلتوئید خلفی
 • عضلات کمکی: عضله اینفرااسپیناتوس، عضله گرد کوچک، عضله دلتوئید جانبی،عضله ذوزنقه‌ای میانه و پایین، عضله رومبوئید یا لوزی شکل، عضله بازویی براکیالیس، عضله بازویی زبرزندی

 حرکت روئینگ سیم‌کش

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

عضلات درگیر در حرکت روئینگ سیم‌کش:

 • عضلات اصلی: عضلات پشت به طور کلی
 • عضلات کمکی: عضله ذوزنقه‌ای میانه و پایین، عضله رومبوئید یا لوزی شکل، عضله پشتی بزرگ، عضله گرد بزرگ و کوچک، عضله دلتوئید خلفی، عضله اینفرااسپیناتوس، عضله بازویی براکیالیس، عضله بازویی زبرزندی، عضله سینه‌ای بزرگ.

ویژگی‌های پولی

 • قابلیت نصب به دیوار
 • دستگیره‌های تعادل جمع شونده جهت اشغال فضای کمتر
 • کابل فلزی محکم با روکش رنگی
 • امکان انجام گستره وسیعی از حرکات
 • تنظیم آسان میزان مقاومت با اضافه کردن وزنه‌ دلخواه
 • دسته‌های مختلف برای انواع حرکات
 • رنگ کوره‌ای مقاوم
 • قیمت مناسب در عین کیفیت و استحکام بالا
 • جهت توانبخشی و فیزیوتراپی
 • قابل استفاده برای افرادی که از صندلی چرخدار استفاده می‌کنند

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

متعلقات دستگاه پولی

دو عدد دستگیره (استرپ یا فلزی)

میله کوتاه(40 سانتیمتری)

میله بلند خم(80 سانتیمتری)

استرپ مچ پا

10 کیلو گرم وزنه دمبل: نیم، یک، یک ونیم و دو کیلویی (هر کدام 2 عدد)

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

متعلقات اضافه اختیاری پولی

تایل (کفپوش)ورزشی

صندلی شکم کرانچ

وزنه دمبل اضافه

رنگ دلخواه و سفارشی

پولی، دستگاه سیم‌کش فیزیوتراپی و خانگی

فیلم کار با دستگاه پولی

دریافت قیمت و سفارش از طریق شماره تلفن‌های: 0912 808 73 21 و 0912 707 33 58 و یا از طریق فرم زیر: